2

Feb

Chinese Zodiac Lantern Art Exhibition (Ljusinstallation)

2 February
08.00–17.00
Kungsträdgården

Chinese Zodiac Lantern Art Exhibition (Ljusinstallation)

Pågår: 2–25 februari 2024

Invigningen pågår 16:30-17:00 2/2 med en drakdans-parad runt Kungsträdgården

De tolv kinesiska stjärntecknen, även kända som djurtecknen, motsvarar en persons födelseår tillsammans med de tolv jordiska grenarna. Med tiden har de integrerats i folktron om kompatibilitet och konflikt, vilket återspeglar områden som äktenskap, liv och årliga förmögenheter. Varje stjärntecken innehåller rika legender, som bildar ett tolkningssystem som förkroppsligar filosofiska bilder inom folkkulturen. I modern tid har dessa stjärntecken gradvis blivit maskotar för det kinesiska nyåret, och letat sig in i olika folkliga fester. Lantern Festival, en 2 000 år gammal kinesisk traditionell folkkulturell händelse, har levande och olika stilar av kinesiska lyktor. Lyktorna på denna utställning är från Zigong, Sichuan-provinsen, som utmärker sig globalt för sitt utsökta hantverk och spektakulära utställningar.

Chinese Zodiac Lantern Art Exhibition

Duration: February 2 – 25, 2024

The exhibition inauguration starts from 16:30 to 17:00 2/2 with a dragon dance parade around Kungsträdgården

The twelve Chinese zodiac signs, also known as animal signs, correspond to a person’s birth year alongside the twelve Earthly Branches. Over time, they’ve integrated into folk beliefs of compatibility and conflict, reflecting in areas such as marriage, life, and yearly fortunes. Each zodiac sign holds rich legends, forming an interpretative system that embodies philosophical imagery within folk culture. In modern times, these zodiac signs have gradually become mascots for the Chinese New Year, finding their way into various folk celebrations. The Lantern Festival, a 2,000-year-old Chinese traditional folk cultural event, features vibrant and diverse styles of Chinese lanterns. The lanterns of this exhibition are from Zigong, Sichuan province, which stand out globally for their exquisite craftsmanship and spectacular displays.